mindenféle ellenőrökről várunk történeteket
  • Dzsini
    #114
    1973. évi 7. törvényerejű rendelet a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról
    "Az arra jogosult személyek kiváltságokban és mentességekben való részesítése nem érinti azt a kötelezettségüket, hogy tiszteletben tartsák a Magyar Népköztársaság törvényeit és más jogszabályait, ezek megsértése esetén felelősségre vonásuk saját államuk joghatósági körébe tartozik."
    vagyis bármilyen okirat arról, hogy neki diplomáciai védettsége van még nem indok arra, hogy egy rendőr ne igazoltassa - onnantól számít, hogy vádat emelnek ellene vagy eljárást indítanak.