• Mike at home
    #10
    na azert ilyet azert nem irtam volna le. ez akkora blama rad nezve