Felmondható az ADSL a szerződési időn belül?
  • AMD rula
    #15
    Olvasni kellene:
    "A kedvezményes áron megkötött, 1 vagy 2 éves elkötelezettséggel járó előfizetés lejárat előtti felmondása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató részére egy összegben megfizetni a mindenkor érvényes határozatlan idejű csomag egyszeri és havi díjai, valamint az általa kedvezményes feltételekkel igénybe vett csomag egyszeri és havi díjai között lévő árkülönbözetet a tényleges használat teljes időtartamára."