10725198101090741028.jpg

-Nem alkalmazunk jelzős szerkezetet. Még arra se, akivel nagyon nem értesz egyet.
-Nem gyűlölködünk!
-HADITECHNIKAI TOPIC, aki nem tudja értelmezni, az megy máshova!


[Légi Harcászati / Légvédelmi FAQ]
 • Yetike
  #217
  Az elfogultság a Te kommentjeidből érzik ki, nem is gyengén.

  "Az akkori szovjet tankokkal összehasonlítva a Panther szemből tüzelve 800 méterről átütötte a T-34/85 páncélzatát míg az csak 500 méterről tehette ezt, hát-, és oldaltűzre körülbelül ugyanolyan érzékenyek voltak, míg az IS-2-vel összehasonlítva a Panther jobb volt a szemből tüzelésben viszont hát-, és oldaltűzben alulmaradt azzal szemben."

  forrás: http://worldwar2.freeweb.hu/index.cgi?pg=pz5&bg=ger

  "1943- ban és 1944- ben a keleti frontra visszakerült Párducok egészen más fényben mutatkoztak be, mint a kurszki ütközet alatt. A technikai problémák nagy részének kiküszöbölése után kezdtek megmutatkozni a Pantherek remek taktikai tulajdonságai: a vastag páncélozás, az átlagon felüli mozgékonyság és a nagy átütőerejű, pontos ágyú. Annak ellenére, hogy a német hadsereg a keleti fronton már csak védekezett, a németek számára a védekező harcok nem mindig végződtek vereséggel. 1943 december 12- én pl. a "Das Reich" hadosztály Pantherei a Komak - i harckocsicsatában 20 szovjet tankot lőttek ki (T-37/76, KV-1, KV-2), saját veszteség nélkül. A következö napon 7 Párduc összecsapott 70 (!!) T-34- essel, és 14 perc alatt 28-at ki is lőtt közülük - ismét saját veszteség nélkül. "

  "A Párducok a "Schwere Panzer Regiment Bake" (Bake nehézpáncélos-ezred) részeként is sikert arattak. Ez az ezred egy Panther - zászlóaljból és az 503. nehézpáncélos - osztályból állt, és amikor 1944 januárjában megütközött két összevont szovjet páncéloshadtesttel (!!), 267 szovjet harckocsit lőt ki, és mindössze 1 Tigrist és 4 Párducot vesztett.

  Érdekesen alakult a Varsótól keletre fekvő Sidlec melletti tankcsata is, 1944 júliusában és augusztusában. Itt az 5. SS- ezred 2. zászlóalja 107 szovjet harckocsit pusztitott el (T-34, M4A1 Sherman, MkIII Valentine), miközben 6 Pzkpfw IV- est és 5 Párducot vesztett. "

  "Az 1945- ös, Magyarországon lezajlott, utólsó nagy német ellentámadásban is vettek részt Párducok: itt főként a Panzer Lehr- hadosztály tüntette ki magát a harcokban, a "Das Reich" hadosztály pedig a háború utólsó heteiben Bécs utcáin védekezett; itt, a Florisdorf-hidnál lőte ki Barkmann SS-Oberscharführer a 60- ik T-34- esét a Párducával"

  "Az első fiaskókat azonban hamarosan sikerek követtek: Július végén bekapcsolódtak a harcba a "Das Reich" hadosztály Pantherei. Az amerikai 3. páncéloshadosztállyal folytatott tiznapos harcban 128 amerikai harckocsit lőttek ki. Július 15- én SS Oberjunkerführer Langenke a Pantherével 5 Shermannal csapott össze Saint Dennis- nél. Langenke közvetlen közelről lőtt ki négy Shermant, az ötödik ugyan elrejtőzött az út menti bozótba, de Langenke rövid időn belül azt is felfedezte, és kilőtte. Ernst Barkmann SS-Unterscharführer július 27- én kb. 20 Shermannal cspott össze, egyedül: kilencet kilőtt közülük, saját harckocsija pedig súlyosan megrongálódott a harcban. "

  "Az amerikai hadsereg statisztikája szerint 1 Párduc kilövése 5 Sherman, vagy 9 T-34- es kilövésébe került. A gyenge pontja a meglehetősen vékony oldalpáncelozás volt. A németek ezért a páncélostámadások alkalmával oldalról rohamlövegekkel fedezték a támadó Párducokat"

  forrás : http://www.shift.sk/military/martin100/pz5_color/pz5_act.html

  "A Vörös Hadsereg KV-1- esekkel felszerelt harckocsicsapatainak a veszteségei 1941 és 1942 folyamán hatalmasak voltak, annak ellenére, hogy a németek a 88- as páncéltörő ágyún kivül nem rendelkeztek más fegyverrel, amely el tudott volna bánni a KV-1- el. A nagy veszteségek fő okozója a tank technikai megbizhatatlansága volt. A harckcosizók a T-34- essel ellentétben ki nem állhatták ezt a nehézkes és gyakran meghibásodó mostrumot. 1942 nyarán az oroszok a tank harci sikertelenségének hatására fontolóra vették az egész KV- program leállitását is; egy korabeli jelentés szerint a "KV tank teljesen lezüllesztette a nehézharckocsi fogalmát". A későbbi, valamivel megbizhatóbb KV- változatok (KV-1s, KV-8) javitottak kissé a jármű hirnevén, de pl. Kurszknál a még mindig eléggé lassú KV- knek nagyságrendekkel nagyobb veszteségeik voltak, mint a jóval mozgékonyabb és jobb T-34- eseknek. "  Kv - 85

  forrás : http://www.shift.sk/military/martin100/kv/kv.html

  A T-34-es gyártási adatai:

  41/II 1942 1943 1944 45/I Összesen
  T-34/76 3014 12553 15529 2995 - 34 091
  T-34/85 - - 283 11778 7230 23 661

  Ebből a németek és szövetségeseik elpusztitottak kb. 40 000 - et...

  forrás : http://www.shift.sk/military/sifoner/mil/t34.html

  Ennyit a forrásokról.

  "Az, hogy a szovjet (és nem orosz ugyebár) hajózók és harckocsizók "közismerten" képzetlenek lettek volna, az csak a te számodra köztudott. Nem voltak annyira elmaradva, lévén a harckocsitaktikák terén 2 állam járt az élen az újításokban, két állam értete meg, hogy mi ezeknek a szerepük az újabb háborúkban, és ezek a szovjetek és a németek. Később kapcsoltak az angolok, miután megismerték a németekket a francia hadjáratban. Az amerikaiak más utat választottak, ők a légifölényt tekintették elsődlegesnek, és a légierővel szerették elintéztetni a dolgokat. Ennek is köszönhető a relatíve kis emberveszteségük.
  Hajózók: Mond neked az a néz valamit, hogy Kozsedub?"

  Igen, valószínűleg azért jutottak el a németek Moszkváig mert a szovjet hadsereg olyan fantasztikus szervezettségű volt teljes mértékben kiképzett katonákkal.

  Idézhetnék neked 1000 német "beszámolót" a szovjet vadászok teljesítményét illetően, de ha a tények nem elegendőek akkor sry.

  Ezt olvasd el, a Kondor légió befolyása a két fél hadseregszervezésére :

  "Pavlov értékelése katasztrofális hatással volt a szovjet harckocsiegységekre: a páncélos hadosztályokat szétdarabolták, és zászlóaljanként gyalogoshadosztályokhoz osztották be, ezzel szétforgácsolódott a harckocsik csapásmérő ereje, és ez súlyos veszteségekhez vezetett 1941 nyarán és őszén. A német 1940- es villámháborús győzelmek után ismét felállitott szovjet harckocsi-magasabbegységek, hiányos kiképzésű legénységük és a még be nem fejezett átszervezésük miatt nem tudtak ellenállni az összevont német páncéloscsoportoknak.
  Pavlovot Sztálin 1941 őszén kivégeztette, a spanyolországi háborúban tapasztalatokat szerzett katonatisztek nagy része pedig Szibériában végezte- ez alighanem összefüggött a tisztek háborús sikertelenségével. De néhányuk mégiscsak túlélte a tisztogatásokat, és a 2. világháborúban már hadseregeket vezettek ( pl. Konyev és Rokosszovszkij ).

  A németek, az oroszokkal ellentétben meggyőződtek arról, hogy Guderian páncélosék - doktrinája helyes és sikeres. Thoma jelentésében kiemelte légierő szerepét a harckocsik támogatásában. Megfelelő járművek hiányában nem nyilt lehetősége arra, hogy harckocsikat motorizált gyalogsággal és tüzérséggel összekapcsolja, és igy nem tudta kipróbálni, hogy mennyire működhetne a gyakorlatban egy ilyen kombináció. A német harckocsik későbbi sikerei igazolták von Thoma analizisét."

  Tehát szervezettség kilőve.

  Hogy az amik csak olyan relatíve kevés embert veszítettek, ebben talán szerepet játszott az is, hogy a németeket 3 fronton támadta kb 5x túlerő. Így egy picivel reálisabb, nem ?

  Hogy a hazaküldött pilóták "mennyi gépet lőhettek volna még le", az más kérdés, a tények azt mutatják hogy a német pilóták, akármennyire is voltak fantasztikusak a jak ok több száz légigyőzelemmel büszkélkedhettek, míg a szövetséges oldalon a 100at nem érte el senki.

  Ezenfelül a németeknél sokkal szigorúbb volt a légigyőzelmek bizonyításának menete, legalább 1-2 szemtanunak igazolnia kellett, így a nyílvánosságra hozott mutatók sokkal kevesebbet mutatnak.

  Egyet kérdezek, ha szerinted olyan fantasztikusan ki voltak képezve a szovjet harckocsizók és hajózók, és ennyire überelték a szovjet cuccok mind minőségileg mind mennyiségileg a németekét, akkor hogy lehet ekkora példátlan nagy ember anyagi veszteség a szovjet oldalon ? Talán csak nem öngyilkosok lettek ?

  "Apropó, mi köze van a Zimmeritnek kézigránáthoz? Még ha aknáról lenne szó."

  Írtam hogy van köze ?

  "Ajánlom figyelmedbe a KV-1 és a KV-2 szemrevételezését. A gyártását azért hagyták abba 1943-ban, mert helyette elkezdték a JS-1-et gyártani. Azonban pl. egy Tigris 1-esnél még így is 15 cm-rel alacsonyabb volt, egy Királytigrisnél 34 cm-rel, egy Párducnál 23 cm-rel :) A Pz4-nél viszont már magasabb 7 cm-rel :) "

  A legyőzhetetlen Tigris páncélos c könyvből idéznék:

  Joachim Scholl naplója, Szovjetunió, 1943,augusztus 25.

  "...Azt gondolom, hogy az oroszok már félnek a Tigrisektől, mert valahányszor feltűnünk, ők elfutnak. Az élen haladó Tigrisek rengeteg rohamlöveget és Mikit lőttek ki. Uscha még egy pár dobozszerű KV akármit is kilütt. Azt mondja, nagyon könnyű célpontok, mert a magas felépítmény miatt kilométerekre látszódnak."

  És ezt nem én írtam, hanem egy német katona, aki Veled ellentétben harcolt KV harckocsik ellen.