Gyónd meg bűneidet jól ide nekem
  • Taranov
    #139
    Engem az Úr erre kötelezett, Fiam, a segítésedre és sanyarú sorsú embertársaid segítésére, az egyre elhatalmasodó gonosz kipusztítására küldött!