Tudományos okfejtés
 • TheZsenyka
  #1
  Pusztába kiáltott szó...

  Felmerült bennem a gondolat, hogy a "pusztába kiáltott szó" esetleg nem is létezik. Különféle értelmezéseim szerint az előbbi idézet a következőket jelentheti:

  - célt nem érő jótanács vagy meg nem hallgatott tanács, javaslat
  - meg nem hallott szavak
  - Honfoglalás kori pogány szokás, a fű növését serkentő céllal
  - a kurucok titkos hívójele, "no labanc around" jelentéstartalommal

  stb.

  Röviden vázolnám a gondolatmenetet, mely alátámasztja a "pusztába kiáltott szó" létezésének kétségbevonhatóságát: amennyiben egy tetszőleges (természetes) személy kiáll a puszta szélére - vagy a pusztába, hiszen ez láthatóan nincsen megkötve, az idézett mondat nem szabályozza - és elkurjantja magát, akkor az említett (természetes) személy longitudionális hanghullámokat indít el - elsősorban - a puszta irányában , amelyek tehát valójában nem is szavak, hanem egy hullámjelenség, tehát a mondás megdőlt.

  Tehát az archaikus mondás helyesen:

  "puszta irányába generált longitudionális hullámjelenség"

  - fin -