13
Fejlesztési terv diszkalkuliásoknak
 • cmsworld
  #13
  Nekem leginkább felső tagozatosoknak valóra lenne szükségem.
 • cmsworld
  #12
  Köszönöm a segítségeket, a probléma megoldódott.
 • immovable
  #11
 • NessieGraf
  #10
  Kis Vakond Matematika Tanodája - Nyíregyháza Korányi Frigyes út 127. Pf: 291.

  Ők tudnak segíteni.
 • kas123
  #9
  Diszkalkulia avagy a számolásgyengeség

  Az iskolai kudarcok létrejöttében a nyelvi nehézségek mellett egyre inkább a matematikai teljesítménygyengeség játszik szerepet. A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének nehézsége.
  Az elsődleges okok

  A háttérben általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, melynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás, az emlékezet és a figyelem.
  A másodlagos számolási zavarok

  Ezek pszichikai reakcióként keletkezhetnek, stresszhatásként, mely a számolással van összefüggésben. A félelem és szorongás egészen sajátos módon legátolja a számolási gondolkodást. Ha a hibázást és a helytelen választ az osztály magatartása és a tanár személye szégyellnivalónak és megalázónak ítéli, máris nyitva áll az ajtó a másodlagos számolási gyengeséghez.
  Miről ismerhetjük föl?

  A számok leírásánál előforduló hibák a tükörírás, számfelcserélések, helyiérték-zavarok, alakfelismerés, formamásolás, figura-háttér felismerés zavarai, szöveges feladat matematika nyelvére átfordítása.

  A matematikai olvasásnál téri számfelcserélések, tükörolvasás, figyelemzavarral, kifáradással összefüggő olvasáshibák, a matematikai szókincs fejletlensége figyelhető meg.

  Emlékezeti problémák miatt az ábrák hasonulhatnak, nagysághibák ejtése, téri irányok, helyzethibák, kihagyások, sorrendhibák jelenhetnek meg. Felületes, szelektív a szövegészlelés, amikor a pedagógus elmondja a példát, nem tudja megjegyezni a gyermek a szöveges feladatok adatait.

  A gondolkodási folyamatok sérülése általában együtt jár nyelvfejlődési problémákkal is. A diszlexiás gyerekek többnyire számolásgyengeséggel is küszködnek.

  Nehéz a matematikai fogalomalkotás, a megoldási módok alkalmazása. Gyengén fejlett az elemző-összehasonlító képesség, elmaradott az ítéletalkotás, következtetés, indokolni tudás.

  Ezek a zavarok nagy hatással vannak a matematikai problémamegoldó gondolkodásra.
  A terápia fő területei

  Készségfejlesztés: érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztése. Segítséget igényelnek saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódásnál.

  Számfogalom és műveleti fogalom kialakítása: fontos számukra a számmal, darabszámmal kapcsolatos fogalmak kialakítása igen aprólékosan, kis lépésekben haladva 5-ös, 10-es, majd 20-as számkörben, később a számkörök bővülnek az osztályfoknak megfelelően. A számfogalom kialakulását követően az alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) fogalmi kialakítása, sok-sok gyakorlással.

  Szöveges feladatok: elolvasása, megértése, adatok lejegyzése, műveletté alakítása, műveletvégzés, szöveges válasz leírása mind-mind gondot okoz egy diszlexiás, diszkalkuliás gyermek számára.

  Fontos nevelési feladatok várnak a terapeutára, melynek elsődleges célja a harmonikus személyiség kialakítása, az ösztönzés a feladatvégzésekre, a szorongások oldása, önfegyelemre, kitartásra nevelés.
 • Barnabyka
  #8
  nebánts istenem :D:D

  Fél órája röhögök ezen a poston a hasam görcsben a szemeim könnyekben xD:D:D
 • John Cena
  #7
  ki tudja:D:D
 • zomgzerg
  #6
  közöld velük hogy fogyatékkal élnek és kötözd őket a sínre egy intercity előtt
 • Frosty01
  #5
 • Thanatos
  #4
  szeritnem csak látta mennyi szellemi fogyatékos vna sg-n, biztos gondolta hátha ebben a témában is vannak páran :D
 • Garfield
  #3
  Ne haragudj már, de te most halál komolyan gondoltad, hogy itt fogsz választ kapni a kérdésedre? Neten, ehhez kapcsolódó témájú portálokon próbálkoztál már?
 • qtab986
  #2
  Egy nevelési tanácsadóban kéne próbálkozni. Azt hiszem minden megyeszékhelyen van.
 • cmsworld
  #1
  Sziasztok! Egyéni fejlesztési terveket keresnék diszkalkuliás gyerekeknek.