• Csaba161
    #9
    Ne ragozd tovább a hülyeségeidet, előbb azért tanulj Nukleáris fizikát és reaktortechnikát...

    Mégis hogy kerülne levegő a rendszerbe, amikor többrétegű tiszta nitrogén veszi körül. Ja, terroristák megfúrják mindegyiket, azért ha egy réteg átszakad, leáll magától is a reaktor, de ha ez se elég leállítják. (És a nitrogén hűthet is, ha nagy mennyiségben átfújják a rendszeren, persze alkalmazhatnak speciális hűtőgázt vagy -folyadékot is vész esetén - persze nem vizet vagy tetrafluormetánt, amik a legelterjedtebb éghetetlen hűtőközegek, de a nátriummal robbanásszerű reakciót adnak...)

    Mégis hogy szaladhatna meg a reaktor, amikor a felépítése miatt ez teljesen lehetetlen. Ennek a felépítése nem egy 50 évvel ezelőtti reaktoré, ami leolvadt. (Sem Csernobil, ahol direkt átépítették a reaktort a kísérlethez, ha megtartották volna az eredeti állapotában, akkor Csernobil se robbanhatott volna fel.) A Pl239 láncreakciójának a beindítása is elég problémás és már azt a legkisebb zavar leállítja. Pl. a hőmérséklet emelkedése is!!! (A moderátorközeg, ami a láncreakcióhoz kellő energiájú neutronokat előállítja, kitágul és már nem látja el megfelelően a feladatát; továbbá bizonyos hőmérséklet felett már logaritmikus skálán is logaritmikusan csökken a neutron-befogás hatáskeresztmetszete!) E miatt pedig leáll az U238 átalakulása is, ami magában nem robban, megszaladni pedig nem is tud sehogy se, ez fizikai képtelenség, mivel ez nem láncreakció, nincs semmiféle pozitív visszacsatolás, másrészt az aktiválásához kellő neutronok energiája nem egyezik a Pl239 bomlásából származó neutronok energiájával. Továbbá a plutónium láncreakciójában keletkező neutronok egy részét a láncreakció fenntartására, másik részét az U238 aktiválására kell fordítani, más-más energián, ennek az egyensúlynak a megbomlása MINDKÉT reakciót leállítja. Tehát legfeljebb a kis mennyiségben lévő Pl239 robbanhatna, de ez is képtelenség a reaktor felépítése miatt. (Egy plutónium-bomba felrobbantása is igen nagy technikai nehézségekbe ütközött, hogy a robbanáshoz szükséges plutóniumot - ugyanis van kritikus tömeg, ami alatt nem lesz atomrobbanás - annyi ideig egy helyben tartsák amíg az atomrobbanás meg nem történik és ne fújja szét a plutóniumot!!!)

    Leolvadás persze ettől még létrejöhet, ha minden biztonsági berendezést kikapcsolnak, de ehhez is terroristák kellenének...