• wraithLord
    #7
    Tény, hogy minden civilizáció, kultúra, kor úgy csoportosítja az őt körülvevő világ elemeit a tudományos megismerés folyamatában, ahogy jónak látja. De csoportosítani, osztályozni, besorolni szükséges, mert ez a tudományos megismerés egyik alapja, építőköve.
    Az, hogy minek nevezünk valamit, megegyezés kérdése. Viszont az, hogy két dolog különbözik/-het egymástól, az ténykérdés. A mai rasszok lényegesen kevésbé különböznek egymástól fiziológiailag, genetikailag és egyéb szempontok alapján, mint a kőkorszaki modern ember, a neandervölgyi ember és a gyeniszovai ember. Hogy a rendszertani csoportokat, amibe besoroljuk őket, minek nevezzük, részletkérdés. Ha 30ezer év múlva megsemmisül minden 21. századi tudományos eredmény, akkor 30ezer év múlva máshogy fogják hívni ezeket a csoportokat. Ha nem, akkor lesz kiindulási alapjuk erre vonatkozóan. De ők is mindenképpen fel fogják ismerni, hogy a 21. századi rasszok sokkal közelebbi rokonok egymással, mint az 50ezer évvel ezelőtt jelenlévő emberek egymással. Feltéve, hogy vagy rendelkezésükre fog állni ez az információ, vagy ők is megtalálják ezeket a leleteket a mieinken kívül. Az osztályozás relatív és szubjektív, de a különbségek önmagukban nem azok. Ha csak a 21. századi ember leleteit találják meg, azt fogják hinni, hogy a rasszok közötti genetikai különbség nagy. Ha megtalálják a kőkorszaki emberek maradványait is, rájönnek, hogy nem az... és a rasszok közötti különbségek mértéke relatíve összeugranak azon a bizonyos képzeletbeli diverzségi skálán, és a leszármazási fán is közelebb kerülnek egymáshoz horizontálisan, illetve sokkal később ágaznak szét. Vagyis igazából egy egységet alkot az összes rassz, mert relatíve a magasabb fajalatti és a fajfeletti rendszertani kategóriák különbségeihez képest elhanyagolható a különbség közöttük.
    Hogy a különbségek és a különbségek mértéke, egymáshoz való viszonya fontos-e, más kérdés. A minket körülvevő világ megismerése szempontjából fontos és hasznos (Más szempontból nem feltétlenül az, és akár káros is lehet). Nem jó összemosni, hogy "a kőkorszaki ember (al)fajok a történelem előtti rasszok". Mert oké, így is vehetjük, de inkább bölcsészszempontból, és nem természettudományos szempontból, mert ott fontosak a különbségek és azok mértéke.


    A cro-magnoni ember gyakorlatilag az első ismert mai modern ember, szóval valóban, az nem különbözik tőlünk, vagy a kőkorszaki Homo sapienstől. Az egy kőkorszaki Homo sapiens. Vagyis _a_ felsőkőkorszaki európai modern ember.