• wraithLord
  #5
  Nagyon keveset tudunk még a gyeniszovai emberről. Gyakorlatilag csak ujjpercet, állkapocs- és koponyadarabot találtunk tőle. Részben a leletek, részben a DNS alapján egyelőre úgy tűnik, hogy valamiben a neandervölgyi emberre (koponya, állkapocs), valamiben inkább ősibb embertípusokra (bizonyos fogak), valamiben a modern emberre hasonlít (bizonyos gének).

  A viselkedéséről nem tudunk semmit. Szerintem kb. ugyanolyan és ugyanolyan széles a jellemének, viselkedésének, szellemi képességeinek a spektruma, mint egy mai modern embernek. És ugyanúgy a gyerekkori tapasztalataitól nagyban függenek. A mai emberek között is vannak geekek és akik leginkább a sportokban, fizikai munkákban jeleskednek. A mai modern emberek között is vannak különböző viselkedésre hajlamosak.

  Viszont pl. a neandervölgyi embernél azt gyanítják, hogy a rövid távú memória, ezen belül is a munkamemória valószínűleg nem volt az erőssége, tehát innovációra kevésbé képes, kevésbé kreatív emberről volt szó. Viszont a kognitív képességei neki is kiemelkedőek voltak, tehát "megvolt a magához való esze".
  Ha a gyeniszovai ember a neandervölgyi emberre hasonlított jobban, akkor hajlamosabb lehetett inkább a sportokban (kivéve, amiben a futási képesség fontos), mintsem a tudományokban jeleskedni, és valószínűleg agresszivitásra is hajlamosabb lehetett.
  Mondjuk ezt a kevésbé innovatív képességet, amiből mindent levezetnek, onnan szűrték le, hogy többszázezer év alatt nem sokat változtak a neandervölgyiek eszközei, viszont ugyanezt a mai modern emberről is el lehet mondani...

  A jelenlegi oktatási rendszerben való részvétel képessége nemcsak a szellemi képességektől függ, hanem a beszéd, beszédértés képességétől, a nyelvi képességeitől is. A neandervölgyi embernél semmilyen jel nem mutat arra, hogy ne lett volna képes olyan hatékony verbális kommunikációra, ugyanolyan hatékony nyelvet kifejleszti, mint a mai modern ember. Valószínűleg ugyanez a gyeniszovai emberre is igaz.
  Én a neandervölgyi embert az eddigi kutatások és következtetések alapján egy kevésbé intellektuális, iskolai bully-nak képzelném el, a gyeniszovai embert pedig valahol a neandervölgyi és a modern ember között. De persze ez csak sztereotipizálás, a kép ennél sokkal szélesebb, és a mai modern ember "IQ-betyárabb" képviselői lejjebb vannak ezen a spektrumon, mint a neandervölgyi és a gyeniszovai ember intellektuálisabb egyedei. Mivel ezek az ember(al)fajok meglehetősen közel állnak egymáshoz, én úgy képzelném el, hogy a viselkedési és intellektuális képességeiknek a halmaza, spektruma nagyban átfed egymással, és ugyanolyan körülmények között nagyjából képesek ugyanazokra a dolgokra, nagyrészt kihozhatók belőlük ugyanazok a fenotípusos reakciónormák.

  Egy kőkorszaki Homo sapiens sapiens csecsemőből ugyanolyan ember nevelhető, mint egy mai csecsemőből, és a neandervölgyi, illetve a gyeniszovai ember a törzsfejlődési fán vele egy szinten helyezkedik el, tehát a mai modern embernek ezek törzsfejlődés szempontjából nem az elődei, hanem testvérei. Igaz, a mai emberrel törzsfejlődéstanilag az emberszabású majmok is egyenrangúak, viszont ők teljesen más ökológiai szerepet töltenek be (és nem is a Homo nemzetségbe tartoznak, tehát valamivel távolabbi rokonok, unokatestvérek). Viszont a neandervölgyi és a gyeniszovai ember ugyanazt az ökológiai szerepet, niche-t foglalták el, mint a mai modern ember. Ezért haltak ki (vagyis olvadtak bele a Homo sapiens sapiensbe).