• Tetsuo
  #287
  1. A személyem ne érdekeljen téged, maradj a témánál.
  2. Melyik videó tartalmára, hivatkozásaira vagy kíváncsi?
  Egyébként a tradicionalizmus kiindulása a még fellelhető metafizikai hagyományok töredékei és a már elveszettekre való utalás hagyományainkban, irodalmunkban - a világ megmaradt (nem profán) tudománya. Például a keresztény szellemi hagyományok, így a Biblia.
  Az állítások többségével, magával a szemlélettel egyetértek és vallom, hiszen magam is tradicionalista vagyok.
  Vannak elhangoztt gondolatok, amiket nem teljesen értek, illetve van, amiben kételkedem, de ezek részletkérdések.
  Számomra a világ működésének, folyamatainak, ok-okozat összefüggéseinek legpontosabb leírása ez a létszemlélet azok után, hogy kiterjedt megismerést folytattam materialista, ateista oldalon is.
  Úgy vélem, gondolatilag egy tradicionalista muszlim vagy tradicionalista hindu közelebb áll hozzám tradicionalista keresztényhez, mint egy liberális keresztény vagy egy tősgyökeres európai materialista ateista.
  Nem személyem a lényeg, hanem a szemlélet.