• llax
    #10
    Szerintem sehol nem neveztem bizonyított ténynek.
    Én csak egyvalamit tekintek ténynek: a világegyetemről megszerzett eddigi ismereteink eléggé hiányosak. Ezeket a hiányokat átmenetileg valamivel pótolni kell, elmélet nélkül nincs mit kutatni, még a kutatás irányát sem lehet kijelölni...