• defiant9
  #15
  Csak a törvény szó szerinti értelmezése esetén, a hármas pont miatt legtöbb eset kiesik:

  A bűncselekmény veszélyeztető (immateriális) jellegéből pedig az következik, hogy annak
  megállapításához nem elegendő a veszély feltételezettsége, az absztrakt veszély, hanem az
  szükséges, hogy az uszítás mint a másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerlő magatartás
  folytán olyan helyzet alakuljon ki, amelyben reálisan számolni kell azzal a lehetőséggel is,
  hogy a cselekmény folytán konkrét sérelem bekövetkezik, tehát az erőszakos cselekmény
  bekövetkezte közvetlenül fenyeget.
  Leegyszerűsítve tehát gyűlöletre uszítás megállapításához három egymásra következő
  követelmény elengedhetetlen, úgymint: 1. a szenvedélyek felszítása az elkövető részéről, 2. a
  gyűlölet kialakulása (egy nagyobb embercsoportnak legalább egy részében), 3. a sérelem
  ebből eredő közvetlen és reális lehetősége.