• ostoros
    #6
    Na, robbanjon a csóka, vagy ne robbanjon?