• gaszton421
    #43
    Tudod a csillagászok már csak olyanok, hogy a távcsöveiket mindenféle félreeső hegycsúcsra meg sivatagba telepítik, a rádiótávcsövek meg pláne olyan helyekre vannak telepítve ahol az elektronikus zaj minimális, mert zavarja a detektorokat. Emiatt itt aztán nem nagyon vannak masszív gerinchálózatok kiépítve. Azok a gyorsabb hálózatok nem ott vannak.