• Skylake
    #4
    A felhő, és a túltolt hálózatosodás hátrányának diszkrét báját láthatta a nyájas közönség, és nem az utolsó ilyet a technológiai szingularitás fantasztikus, mindent egyszerre megoldó csodás bekövetkezte előtt.

    Sajnos mély fájdalom, hogy minél nagyobbak és komplexebbek az informatikai rendszerek, az azokban alkalmazott technológiák, és mindezek összekapcsolása, annál több sebezhetőség van jelen potenciálisan, így ezzel arányos támadási vektor, és e támadások következménye is emberek személyes és gazdasági jólétére.

    Így továbbvíve ezt a megközelítést, a tech. szingularitás egyben a különböző informatikai rendszerek komplementációjának szingularitása is lesz jelen állás szerint. Ez sajnos ilyen szopó, igazán sajnálom! (Nem.)