• cylontoaster
  #5
  1: Köszi, a szövegértés megy, nincs szükség a nagybetűk használatára.
  2: másold/mutasd már meg, hogy mely törvény mely része mondja ezt, mert valahogy én nem találom..
  Mint mondtam, az van benne, hogy amíg van célja az adatok megőrzésének, addig ezt megteheti. Azaz kell egy célt találni, amit gondolom megtettek, ha szerintük ez működik. Lehet hogy van 1-2 jogász egy ekkora cégnél.

  Lásd hogy kell ezt:
  2011. évi CXII. törvény
  4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
  17. § (2) A személyes adatot törölni kell, ha:
  d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  (4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.