• Skylake
  #8
  Pszichológiai és szociális tényezők (általam készített lista, szabadon osztható):

  -Olyan felület, irányítóközpont elérése, ahol az adott személy van a középpontban - minden funkció őérte van - a figyelem irányításának kontrolljából adódó örömérzet átélése.

  -A személyes és társasági információk epicentrumában lét illúzióját adja meg (pl. news feed) - előzőhöz kapcsolódik.

  -A felületen, a rendszerben arra irányíthatjuk a figyelmünket mindenkor, ami érdekel, és azonnal elvonhatjuk onnan, ami már más, újabb és érdekesebb dolgok miatt érdektelenné vált. A figyelem odairányítása és elvonása egyben jutalmazásként és büntetésként manifesztálódhat mások nézpontjából.

  -Személyes kapcsolatok ápolásához / elhanyagolásához kapcsolódó bűntudat csökkentése, kényelmesen foglalkozott társas viszonyaival, "letudta őket".

  -Olyan "kihívásokat" támaszt (feladatok jellege és eszközrendszer formája), amelyek mindenki számára könnyen és gyorsan alkalmazhatók és teljesíthetők. Mindig új, társas léthez kapcsolódó "feladatokat" támaszt, amelyek "kellemesen változatosan" váltogatódnak a rendszer logikája miatt (multitasking) - flow érzés.

  -A folyamatos aktivitás "kellemes és izgató kényszere" eltereli a figyelmet magunkról, saját problémáinkról, önmagunkkal megtárgyalandó, átgondolandó dolgokról, főleg ha önmagunk jelenléte a legnehezebben elviselhető számunkra (más tényezőkkel együtt hatva).

  -Annak az érzését kelti, hogy együtt mozgunk a közösséggel, a hitek, elképzelések és tevékenységek fő áramlatában vagyunk, nem vagyunk lemaradók és vesztesek - biztonság és presztízs érzése, vonatkoztatás önmagukra.

  -A közösséghez tartozást egyenlővé teszi az adott technológia kizárólagos és folyamatos használatával. A technológia használatának nem alkalmazása egyben a közösségből kivetés virtuális és / vagy valós esélyét- lehetőségét jelenti.

  -Lehetővé teszi, hogy olyan képet mutassunk be magunkról másoknak, kész médiatartalmak szerkesztési technológiák segítségével amivé válni kívánunk, amelyről azt gondoljuk, hogy kivívja mások elismerését és csodálatát.

  -Lehetővé teszi a kommunikáció távolságtartóvá és standardizálttá tételét, ez által biztonságot adva. A rendszer alkalmazásával elkerülhető a bizonytalanság és gyengeség beismerése, a társas viszonyok között, mivel e kommunikációs formában nem lehet félreérthető nonverbális kommunikációs közléseket alkalmazni.

  -Automatikus, és (virtuálisan) mindig jelen lévő közönséget biztosít számunkra. Biztosítja, hogy "valaki" mindig kíváncsi legyen ránk - ránk figyelő társaság illúzióját adja ("mindig meg leszünk hallgatva").

  -Kiszűri az indokolatlanul gyorsan adott, és ezért számunkra nagyon romboló negatív tendenciákat - nincs "hate" gomb.

  -"Sterilizálja és standardizálja" az emberi kapcsolatokat; a bonyolult emberi kapcsolatokban, amelyekben eligazodni nehéz, és könnyen lehet sérülni, csökkenti a sérülések lehetőségét, az által, hogy biztonságos és uniformizált távolságba helyezi emberi kapcsolatainkat. ("Sem közel, sem távol, csak éppenhogy" jelenlét a kapcsolatokban.)

  -Az önértékelést, önbecsülést nominális és számszerűsíthető tényezőkhöz köti: a rendszeren keresztül létrehozott kapcsolatok számához, és azok elérésnek tényéhez - "érezni akarok valamit, úgyhogy posztolnom kell".

  -Altalunk kontrollált(nak tűnő) "gombnyomásra működő" technikai megoldást biztosít a magány- mellőzöttség érzésének elkerülésre - "magányosnak érzem magam, ráírok".

  -Altalunk kontrollált(nak tűnő) "gombnyomásra működő" technikai megoldást biztosít az unalom érzésének elkerülésre - "unatkozom, ráírok".

  -Az egyedüllét szorongást okozó érzését neutralizálja. Soha nem kell egyedül lennünk érzését adja; az egyedüllét szorongást okozó érzésének megakadályozására saját magunk által kontrollálható, illetve "készre csomagolt" technikai megoldást ad.

  -Lehetővé teszi elért / vágyott társadalmi tőkék bemutatását, presztízs kivivását ("minicelebek") - hasonló miliőt létrehozva más felületen, mint amilyen a hírességek esetében, társasági lapok korában megvolt (de ma messze nagyobb presztízscsere-dinamikával)

  -Figyelmi tőke folyamatos újraosztását végzi el, figyelmi tőkék megszerzésével kapcsolatos játszmák terepe - önbecsülés - figyelem és presztízs-tőzsde.

  -Általánosan nagymennyiségű információ gyors áttekintését, gyors aktualitás-cseréket biztosít - személyes tényezőkhöz kapcsolódó információk kapcsán.

  -Tracking technológiákon és algoritmusokon alapuló információs buborékot / vízhangkamrát hoz létre, amelyek tartalmai egyre erősebben az adott személy számára értéket / érdeklődést jelentő tényezők és vélemények irányába torzulnak -egyoldalúan pozitív, kellemes tartalmakkal telített információs közeget hoz létre a használó körül.

  Evidens, hogy ennyire addinktív.