• Nemzsidó
  #32
  Ééés... itt jön a képbe, hogy Magyarországon nincs zsidó kisebbség, csak a zsidó vallás van jelen, s ennélfogva jelenleg elhanyagolhatóan kis számú zsidó vallású magyarokról beszélhetünk, nem lekicsinyítve ezzel az egyes embert.
  Üldöztek-e vallása miatt valaha valakit ebben az országban? (igen a középkorban)
  Ha nincs, s esetleg korábban sem volt zsidó etnikum hazánkban, kik kaphatnak mégis u.n. kárpótlást valamiféle bűnökért, amit -mivel országunkban nem volt haláltábor- ennek az országnak háborúellenes és helyben maradó, a többségi társadalomhoz tartozó magyar polgárai el sem követhettek volna. Ugyanakkor nem tagadhatjuk a tényt, hogy a magyar politikusok és a korabeli katonai vezetők felelőssége háborús bűnökben, népirtásban megalapozott, s egyúttal azt a tényállást sem titkolhatjuk, hogy e politikusaink, vezető tisztségviselőink jó része zsidó, ami pedig ezesetben paradoxon. Mivel a szemben álló felek mindkét oldalon követtek el szörnyű tetteket, ezért minden meggyilkolt egyenlő súllyal kell hogy szerepeljen az ügyekben, sem felülértékelve, sem alulminősítve egy náció áldozatát sem. Nem kisebb a kár, ha pl. egy bolsevista zsidó halottról beszélünk annál, mintha egy nemzetiszocialista katona az eszméjéért, hitéért harcolva menetelt a halálba legyen az olasz, vagy német származású. S nem kevesebb akkor sem, ha épp egy magyar harcosról beszélünk pl. Isonzónál, tágítva ezzel az ebben az esetben jelentőséget nélkülöző időintervallumot. S ezáltal éppúgy hősnek nevezhetnénk a katonát, vagy akár civilt is, akik palesztin területüket, élethelyüket védik a zsidó földfoglalókkal szemben napjainkban. Úgy látszik, van egy alig hatezer éves népcsoport, akiket pozitív diszkriminációval illik illetni politikai körökben tetteik jelentőségét eltusolva, s van a Föld többi népe, ősibb civilizációja, nációja, akik valamilyen ismeretlen okból -talán mert nem Ábrahám nemzette őseit- kevésbé értékesek, népirtásuk nem érdemel kárpótlást, bocsánatkérést, még csak szánalmat sem. Földjeik, életük cionista préda.
  A hollokauszt persze csúnya dolog, bárki ellen is követik el, bármit is jelentsen a műszó. Igazi jelentését talán Izsák esetében érhettük volna tetten, érezhettük volna át, ha valóban feláldozta volna apja, istene kérésére.
  A ma embere pedig már megcsömörlik ettől az egésztől... Túl sokszor kiáltott farkast a mesehős, már nem igazán hisz neki senki. A farkast rég megölte a vadász, már csak a malacok lakják a vidéket... De jönnek most a "mások", ezek is szemiták, nem eszik a malacot, de irtják... minél többen jönnek, annál többet ölnek... mondom, ezek is szemiták! Lesz- e majd halottaink után kárpótlás?
  Örvendezzünk! "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. És boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele." Én már nagyon elteltem a mások igazságával...