• Irasidus
    #43
    Mint írtam nem véleményemet közlöm, hanem a tudomány álláspontját. Az, hogy vannak akik szerint van ami másképpen van, vagy szerinted másképpen van, az csak egy tudománytalan vélemény, nem releváns. Mint írtam az ösztön mai tudomány álláspontja szerint reflex. A reflex automatikusan - a tudatunk, az akaratunk ellenőrzésétől függetlenül - adott válasz valamilyen specifikus ingerre. Létrejöttéhez mindig szükség van az ingert felfogó receptorra vagy érzékszervre, az ingerületet továbbító idegekre, a kapott információt ingerválasszá alakító rendszerre, és végül izmokra vagy mirigyekre, amelyek végrehajtják az ingerválaszt - rendszerint valamilyen mozgást. Minden ilyen típusú, automatikus ingerválaszt reflexnek nevezünk. A tudatos viselkedés viszont nem reflex, mert az inger és a válasz között elemzésre is sor kerül - az ingert egybevetjük korábbi tapasztalatainkkal, hangulatunkkal, jelenlegi vágyainkkal és így tovább, a válaszunkat pedig mérlegeljük, megfontoljuk. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az inger minden egyes alkalommal más és más reakciókat szülhet, míg a reflexes válasz mindig ugyanaz, valahányszor az inger fellép. Egyes reflexeinket tudatos erőfeszítéssel el tudjuk nyomni -képesek vagyunk pl. arra, hogy a forró kályhán tartsuk kezünket- de csak komoly, tudatos erőfeszítés árán. Sőt bizonyos reflexmozgások, mint a légzés, annyira nélkülözhetetlenek az élethez, hogy bár egy ideig elnyomhatóak, végül mindig áttörik az akaratlagos ellenőrzés falát. Ennek két nagy csoportja (és több fajtája van) - ebből kettőt illik megtanulni, a feltételes és feltétlen reflexet. Az feltétlen reflex genetikailag kódolt válaszreakció, a feltételes reflex egy tanult magatartásforma, azaz egy nyitott program, tapasztalatokkal kiegészülhet a magatartásforma, egy faj egyedeinél különböző lehet, megengedi az egyediséget, a változó környezethez való alkalmazkodás miatt alakul ki. Az éhség zsigeri reflex, a védekezés úgynevezett viselkedési reflex, ésatöbb, nem fogom mindet felsorolni, te is jár utána valaminek.

    Biológia 7.-es tankönyv... Durva mi?
    Utoljára szerkesztette: Irasidus, 2016.10.20. 16:25:23