• TokraFan
    #74
    A vita elsősorban abból indult, hogy az egyház szelektíven üldüzte a tudósokat és nem abból, hogy alapvetően nem létezett tudományos munka pl. a középkorban. Bár a megfogalmazáson lehet vitatkozni mert mondhtanánk úgy is, hogy szelektíven támogatták a tudósokat, de ez a verzió azon tények ismeretében, melyek a vallásos világkép ellenében tett felfedezések eltiprásáról szólnak, mégsem lehet helyes.
    Arról tényleg nem lehet vitázni, mi lett volna ha, de arról igen ami megtörtént. Több esetről tudunk, amikor az egyház visszavonásra, megtagadásra kötelezett -több esetben megkínzott, vagy kivégzett- tudósokat csak azért, mert a gondolataik ellentétben álltak az egyház hatalmi érdekeivel -ezek tények, hiszen több esetben maga az egyház is elnézést kért utólag, mondjuk többszáz éves késéssel, ami megint csak irtózatos butaságra vall-. A lényeget a vitapartner is elismertte ezen a fórumon, csak ő arra hivatkozik, hogy valójában ezeket az embereket nem tudományos felfedezésük miatt üldözték, hanem eretnekségük miatt. Azonban, ez gyakorlatilag egy és ugyanaz! Mivel, ha pl. az egyház azt állítja és tanítja, hogy a Föld a világegyetem középpontja, de a tudóst aki ezt megcáfolja eretneknek nyilvánítja, akkor valójában gátolja a fejlődést és egyáltalán nem ad teret a haladásnak, tehát meginmt ott tartunk amit először írtam, miszerint csak azok maradhattak meg, akik az egyházra nézve veszélytelen felfedezésekkel álltak elő. A többi ment a máglyára.

    A tudományos gondolkodásmód alapja a megcáfolhatóság, legyen az bármilyen, korábban elfogadott nézet. Senki nem küldene máglyára egy tudóst azért, mert megcáfolja pl. a relativitáselméletet. Éppen ellenkezőleg, ha az új teória komoly kérdéseket vet fel, akkor rögtön több száz, vagy több ezer tudós igyekszik bizonyítani annak helyességét és ha ez sikerül, akkor gond nélkül elvetik a korábbi nézeteket. Ezzel szemben az egyház -mai napig is-, kizárólag azt hajlandó elfogadni, ami a világképébe illeszkedik, akár olyan módon, hogy évtizedekkel később képesek valamilyen módon úgy keverni a lapokat, hogy a kellemetlen helyzetből kikeveredjenek, de mégse rombolja le a világképüket. Ez történt pl. az evolúció kapcsán is, melyet bár ismét jelentős késéssel, de végül elismert a Vatikán is.
    Vagyis véleményem szerint lehet vitázni a kérdésről, mert ezek nem fikciók, hanem tények!