• Irasidus
    #8
    "Mi az amitől egy galaxis keletkezni tud?"

    A sötét anyag tömege a galaxisok csontváza, erre "fagyott" ki a hidrogén és koncentrálódik ma is az anyag, nem összevissza. Ezt a strukturális eloszlást nagyon nagy léptékben meg lehet figyelni. Viszont a galaxiskeletkezés részletei nem tisztázott dolog, úgy is mondhatnám Nobel-díjjas kérdés. Az egyik elmélet szerint kezdetekkor kialakult szupermassziv-fekete lyukak maguk köré gyűjtötték az anyagot, és kialakultak az első kvazárok, blazárok, rádiógalaxisok, amik heves születés és csillagkeletkezés után felvették a mai formájukat. A másik elmélet szerint a hatalmas hidrogénfelhők igen lassan kezdtek összehúzódni - néhány száz millió éves folyamat során - míg végül kialakultak a jól ismert spirálforma. Mindkét elméletre vannak megfigyelések, szóval egy olyan is elképzelhető, hogy többféle folyamat során keletkezhettek.

    "Most komolyan van arra elmélet, hogy a galaxisok a galaxisok közötti tér anyagából akár most is kialakulhatnak? "

    Az ismeret legfiatalabb galaxisok 500 millió éve keletkeztek. Tehát keletkeznek, mivel a hidrogén nem összevissza helyezkedik el a világegyetemben, hanem felhőkben, amit valamilyen folyamat galaxisokká formál...