• Astrojan
  #128
  Igen, vannak az egyedi fotonok, ezek részecskék. Ezek soha nem hullámok, nem hullámzik semmi. Ami hullámtulajdonsággal mi, emberek felruházzuk az annyi, hogy 1 hullámhosszon belül (ami csupán egyfajta periodicitást jelent) a fotont felépítő 4 részecske egymáshoz képest való helyzete változik. Ebből ered, hogy egyszer elektromos tulajdonságot mutat (kifelé), nagyedhullámhosszal (periódussal) később meg mágneses tulajdonsága lesz a komplexnek a belső árnyékolások miatt.

  Ezt a tulajdonságváltozást érzékeljük mi hullámszerűnek. De ez csak a tulajdonságok időbeli váltakozása, ami spirális mozgás során kialakul a foton részecske komplexben.

  Tehát a valóságban nem létezik semmiféle hullám, csak a tulajdonságok váltakoznak.

  Vegyünk egy rést, ami legyen egy apró lyuk (camera obscura). Ez lencseként szuperál, tehát semmiképpen nem kenődik az ezen keresztülhaladó foton, mert akkor nem kaphatnál leképezést hanem csak homályos foltot. Éles leképezést csak akkor kaphatsz ha a foton egyenesen halad. Ha kúpszerűen szétterjedne akkor nem tudnál fényképezni vele.

  A rés az akadály ebben az értelemben, egy lencseként viselkedő akadály.

  A foton pici, nem golyó hanem 4 egymás körül keringő részecske ami közben c sebességgel halad egy DNS kettős spirálszerű pályán (mintegy sodrott cérna szerű útvonalon, kifeszített cérna).

  A lézerfény nem összefonódott foton, hanem kristályos foton, ahol az azonos frekvenciájú fotonok azonos fázisban rendeződnek mintegy kristályos szerkezetet alakítva ki. Elektromos töltéseikkel kapcsolódnak egymáshoz egyszer vízszintes irányban, majd negyedhullámhosszal később függőleges irányban stabilizálva a kapcsolatot. Ez egy közönséges elektrosztatikus összetartó erő ami periodikusan alakul ki negyedhullámhosszanként váltakozva.