• emberz
    #79
    Egyetértek, ugyanakkor a kapitalizmus az egyedüli, emberhez méltó társadalomforma, amit jelenleg ismerünk, mert a legfontosabb az egyén vállalkozásának szabadsága. Ezt te, aki gitárral élsz, a leginkább tudhatnád, már csak az érzés miatt is, ami elfog, amikor a kezedbe veszed! Nem a kapitalizmus szorul változásra (noha a finomhangolás nem állhat le), hanem az embereket kellene a megfelelő oktatással ráébreszteni a harácsolás hiábavalóságára. Jó emberek jó rendszereket működtetnek, beteg emberek beteg rendszereket. Például ezt a mostani, harcias kis "minikádárizmust".