• Vol Jin
    #1
    Csak szólok, hogy a neutrinok tömegbecslése szerint annyit tudunk róluk, hogy az elektron-neutrino 2,5 eV-nál, a müon-neutrino 170KeV-nál, a tau-neutrino 18 MeV-nál kisebb tömegű. Szóval, ha a legnehezebb ismert neutrinoról csak annyit tudunk, hogy 18 MeV tömegűnél kisebb, akkor elég meglepő a 10 KeV-os, tehát ezernyolcszázszor kisebb tömegű neutrinot a legnehezebbnek tartani.

    Mert akkor az elégszar becslés volt, hogy mi az elméleti maximuma. Mert ebben az esetben a taunak 10 KeV alatt kell lennie, és akár a 18 Mev-ot is elképzelhetőnek tartottuk.