A biztonság és védelempolitika aktuális kérdései
  • fonak
    #9864
    Isten miért féltékenykedik egy emberre, miért kicsinyes bosszúálló az Ószövetségben? Mert a saját képmásukra hozták létre ezt a képzeletbeli lényt azok, akik tisztelték? Ahogy a többi istenséget is a maguk képmására hozták létre a különböző népek. Ezek az istenségek (a politeistáknál) egymással harcolnak, paráználkodnak (halandó emberekkel sőt állatokkal is), emberáldozatot követelnek (gyerekeket is), sőt kifejezetten folyton vérre szomjaznak (lásd a prekolumbián civilizációkat). Ha belegondolunk, ezek sem sokkal szimpatikusabb istenek. Bár maga a koncepció, hogy Istenből csak egy van, és ő végtelenül jóságos sőt az egész emberiség megváltója, sokkal későbbi fejlemény. Ezeknek a természeti és primitív népeknek az istenek csak félelmetesek voltak, a természeti erők megszemélyesítői, nem "jóságosak", legalábbis a többségük nem volt az. A Talmud szerintem nem ír semmilyen cionizmusról, mert az a XIX. század végén jött létre.
    A többiben egyetértek, a zsidók kezdeményezői és előmozdítói a globalista törekvéseknek, a népek összekeverésére törekednek (kivéve a sajátjukat, bár ha érdekük fűződött hozzá "keveredtek" ők is szívesen a "gój" uralkodó réteggel beházasodás útján főleg). Sorost idézve: ők csak nyílt társadalomban élhetnek. Korábban a nyílt társadalmak a soknemzetiségű multikulturális birodalmak voltak (ezek közül már az egyiptomiba, a perzsába és a rómaiba is beszivárogtak, hol több hol kevesebb sikerrel), ma már a globális "összefosás".