A biztonság és védelempolitika aktuális kérdései
  • Tetsuo
    #9856
    Mi közöd hozzá? Csak olyan érved van a témát illetően, hogy a vitapartnered miért teszi ezt, meg azt?! Ennyit tudsz? Pedig Orbán álhazafiságának és álkereszténységének leleplezéséhez nem kell rocket science, csak némi logika és memória.