• M0RN1NGST4R
    #5
    @ richard45
    lófszt, dehogy lövi. öngyilkos lesz.