• Mardel
    #310
    Az előbb linkelt oldalról:

    "Sátán. A héber, a görög és a latin nyelvben egyaránt megtalálható, régen nemzetközivé vált szó. Megtalálható a zsidó, keresztény és muzulmán vallás irataiban, a Bibliában, a Koránban és egyes apokrif iratokban is. Ezek szerint Isten ellen lázadó, égből alávetett legfőbb angyal, aki Isten és az emberiség ellensége. Azonos az Ördöggel, vagy az ördögök fejedelmével. A sátán szó ebben az alakjában a magyar nyelvben jövevény, eredetileg azonban két magyar, vagy magyarral rokon szóból alkotott összetétel. A sémi nyelvekbe feltehetően a hatti/hettita Estan napisten nevének hatására került. A területet elfoglaló sémiták az ellenség istenéből kreálták a sátán alakját. Mivel a sémi írások a magánhangzókat nem jelölték, a név hangalakjaból csak az stn váz maradt változatlan. (Az Estan név a magyar Isten "ős Ten" szóval azonos, vagy rokon - ezért a sátán helyett magyar ember számára illőbb az ördög szavunk használata.)"