• BalniBalage
    #87
    A Wolfram 74 darab proton méretű Univerzumhalmaz egymás körüli cirkulációja, képzeld el úgy felnagyítva hogy ezek 74 darab szupermasszív fekete lyuk. Ezek együttes eseményhorizontján körkörösen haladva egy elektron méretű Univerzumhalmaz száguldozik körbe körbe driftsebességgel. A 74 darab proton energiája 74 darab elektront kényszerít körkörösen elektronpályára. Azonban akkor amikor az energiaszint ingadozik , annak következtében hogy a 74 darab proton egymás körüli cirkulációja mikroméretűen megváltozik, az eseményhorizont formája is eldeformálódik, ennek következtében pedig az egyik elektron lebod magáról egy fotont a mi külső téridősikunkba , egyenes vonalú pályára állítva és felgyorsítva , mozgási energiát kap, ezáltal a sebessége felgyorsul pontosan fény sebességre, a szubjektív dimenzióinak a száma felugrik pontosan 4-re. Abban az esetben ha "befele" dobja le magáról a fotont nem lesz róla tudomásunk, ugyanis az egy belső visszafele haladó idejű idősíkra kényszeríti mozgását ama elektronnak.