• NEXUS6
  #5
  "handzsa"
  Gondolom úgy érted halandzsa!?

  "Egyrészt a relativitás elmélet nem szól semmiféle gravitonról, éppen ellenkezőleg a relem szerint nem egy erő vagy vonzás a gravitáció, hanem téridő görbülete."
  Őööö, hol is írtam, hogy a relativitás elmélet foglalkozna a gravitonnal?

  "Ráadásul a gravitáció (Einstein óta) nem csak a tömegtől függ, legalább 10 metrikus tenzortól függ. Ez kísérletileg igazolt. Éppen ezért a részecskéknek önmagukban is van tömegük, a Higgs-bozon az elemi részecskéknek ad tömeget, de ha összeadod, egy nagyon kicsi számot kapsz, és nem proton, neutron, stb. teljes tömegét."
  Én is ezt írtam kb: "A kvantumgravitáció elméletei egy olyan kvantumot próbálnak levadászni, ami "csak" a részecske tömege és mást töltései között teremt egyfajta kapcsolatot."
  Másrészt a proton/neutron nem elemi részecske, a standard modell szerint, mint ahogy a vas atom sem az. A fotonnak meg pl. nincs is nyugalmi tömege. Csak ha már a pongyolaságon kötekedünk.

  "A graviton egy tetszetős - ámde - alternatív részecskefizikai elmélet. Ami szerint a graviton egy bozon."
  Sok fajta graviton modell létezik, a különböző standard kvantumechanikai modellt kiszélesítő elméletek, kicsit mind máshogy képzelik, jellemzik.

  "A kvantumgravitációnak meg egyelőre nincs elmélete, éppen ezen dolgoznak, de az nem relativitás alternatívája, hanem a relem és a kvantumfizika házasítása lenne."
  A kvantumgravitáció a relelmből csak a gravitációs hatásra, a tömegre koncentrál, a téridő tulajdonságait adottnak veszi, pedig nem biztos hogy az. Pl ha nem olyan flexibilis, mint az arel elmből extrapolálható, akkor akár fekete lyukak, szingularitások sem léteznek.