• Bannedusermail
    #31
    A mechanizmus ismeretéről, illetve a hatásról beszélt, míg te csak a hatás felhasználhatóságáról.

    Tehát a gravitáció mechanizmusát nem ismerjük (a működésének a miértségét), de a hatását igen, ezért matematikai eszközökkel jóslatokba, azaz számításokba bocsátkozhatunk.

    Az evolúciónál, maga a mechanizmus ismert. Mert az evolúció semmi más, csak maga a mechanizmus. Ha a mutáció létezik, akkor az evolúciónak léteznie kell. Mert az evolúció nem más, mint annak a törvényszerűsége, hogy a sikeresebb, a valamiben kedvezően eltérő tulajdonságú egyed nagyobb valószínűséggel, vagy több alkalommal képes szaporodni, így az előnyös tulajdonságok több egyedben jelennek meg, így változtatják a fajt.

    Viszont matematikailag nem vagyunk képesek kiszámolni a jövőt az evolúció esetében. Mert eleve a mutáció, ami működteti, az a véletlenen alapszik, hiszen a mutáció az másolási hiba. És akkor teljesen felesleges tovább sakkozni a matematikával. Képletesen szólva, maga az Univerzum, ami lemodellezi matematikailag az evolúciót.