Truman Show és valóság
  • flashpointer
    #3
    biztos évekig futó sikeres toptopic lesz