• Walaki
    #14
    Szerénysége tiszteletre méltó , ha igaz az utolsó mondat.