• B0nFire
    #2
    Steven Pinker harvardi nyelvész 20 éven át tanulmányozta a múlt idő igeragozási formáit.

    Milyen nyelven? Mert mintha az angolba nem lenne túl sok. Miért nem Tóth Juliska tanulmányozza ezeket, aki amúgy is olyan nyelven beszél, ahol szó lehet valódi igeragozásról. Nem beszélve a főnevek és melléknevek ragozásáról. Magyarban egy főnévnek van 266 ragozott alakja, a mellékneveknek még több, mert fokozni lehet őket.

    Az angolok igeragozása egy vicc. I sz 3. sz-ben a végén van egy "S", meg néha az "ING" a végére kerül. Ettől ez még nem ragozás. Egyedül a rendhagyó igék alakjai számítanak agglutinálásnak, de azok száma is elég korlátozott.