• halgatyó
  #9
  Az az elképesztő, hogy a kiégett fűtőelemek problémáját hozzák fel még mindig. Már sokszor és sokan leírták (-tuk) de mintha valami sötét kukába potyognának a szavaink.
  Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni.

  A JELENLEGI atomerőművek sajnos, kizárólag az U-235 izotópot használják, amely a teljes uránnak csupán 0,7%-a. A többi az urán 238-as tömegszámú izotópja, amely termikus neutronökkal nem hasítható (1 neutron befogását követően átalakul Np-239 majd Pu-239 atommaggá. Az utóbbi már a legkiválóbb hasadóanyag)

  Továbbá a jelenlegi alapelven működő atomreaktorok a Th-232 izotópot sem tudják hasznosítnai, amiből pedig 2-3-szor több van a Földön, mint uránból.

  Jelenleg kisérleti stádiumban vannak (vajon meddig még???) a szaporító gyorsreaktorok, amelyek fel tudnák használni az U-238-at, a Th-232-t és a kiégett fűtőelemeket is (ezekben százszor több energia van még, mint amennyit kinyertek belőlük).
  Ezek a reaktorok -- eltérően a mostaniaktól -- nem termelnének nagy mennyiségű, nagyon hosszú felezési idejű radioaktív anyagokat. Kis mennyiségben igen, de az kémiaio elválasztás után magában a reaktorban (pontosabban a mag körül elhelyezve) a neutronsugárzással elbontható. Ezáltal a kiégett fűtőelemek mai, súlyos problémája megoldódna.

  Ezenkívül megoldódna az energiaprobléma is. Miért?
  Jelenleg az az uránérc (ez kb. 15 éves adat) termelhető ki gazdaságosan, amelynek U3O8 tartalma eléri a 0,25%-ot. Természetesen ez az adat változik az idők folyamán, pl. az energiaárak növekedése, vagy a reaktorok gazdaságosságának növekedése csökkenti ezt a %-adatot.

  Ha az uránból kitermelhető energia hirtelen 140-szresére nőne (ennyiszer több a teljes uránmennyiség a benne levő U-235 izotópnál), és ha ráadásul nem kellene a nagyon energiaigényes és drága izotópdúsítással kezdeni az üzemanyagciklust, akkor nem a fenti 0,25% U3O8 környékén lenne a gazdaságos kitermelhetőségi határ, hanem annak a 300-ad része környékén, vagyis 8 gramm/tonna környékén.

  Ezáltal a nagyon kis koncentrációjú, de a jelenleginél sok-sok nagyságrenddel több urán is hozzáférhetővé válna.
  Ha ehhez a majdnem 3-szor annyi tóriumot is hozzávesszük, akkor megsaccolható, hogy egy 8 milliárdos lélekszámű emberiség valamennyi tagja a jelenlegi nyugat-Európai életminőségnek egy ÉSSZERŰEN takarékos verzióját mondhatná magáénak, sok millió éven keresztül!

  Mindenkinek lehetne egy megfelelően hőszigetelt és télen rendesen fűtött házikója, fürödhetne melegvízben minden nap, lenne elegendő energia a gazdaság működtetéséhez (például az esővíz összegyűjtéséhez ahol van elegendő eső és a tengervíz sótalanításához ott, ahol nincs eső), minden családnak legetne egy normális, takarékos autója, lehetne mosógépe, tiszta ruhája, egészséges lakókörnyezete, családja, életcéljai, álmai, tervei, nyaralása, nyugdíja, stb...stb...
  És persze ne feledkezzünk el a fúzióról sem, mégha a hígplazmás módszerrel b...ák is el az időt jelenleg a mainstream fúziós kutatási intézmények (kivéve a NLL-t)

  És azt se feledjük el, hogy nem csupán az energiáról van szó. Azok az ásványok, amelyek (óóóóriási tömegben vannak) tartalmaznak néhány ppm uránt és tóriumot, nos ezek tartalmaznak még sok más értékes anyagot is (wolfram, molibdén, króm, nikkel, stb... ld. a periódusos rendszer nagy részét)
  Ezek az anyagok is egyre drágábbak lesznek a jövőben, ahogy a mai, koncentráltabb források fogynak. Előállításukhoz egyre több energia kell majd, mint ahogy a ma közönségesnek számító ivóvíz is egyre problémásabb és energiaigényesebb lesz a jövőben.

  És mindeközben -- hála a sötétzöldeknek -- egyre kevesebb, drágább és esetlegesebb (megbízhatatlanabb) energiafajtákat preferál az emberiségnek dirigáló rongyhatalom.
  A fosszilis energiaforrások lassú kimerülésével (és a Föld oxigénkészlete sem korlátlan, mégha most a CO2-vel nyavajognak is) a világ gazdaságát át kell állítani elektromos energiára. (pl. a kohászatot is, meg a közlekedést, meg a lakások fűtését) Ehhez óóóóriási gazdasági erő szükséges.

  A sötétzöld tömeggyilkosokkal paktáló rongyhatalom pont egy válságidőszakban gyengíti a gazdaságokat, amikor a legnagyobb szükség lenne erre a megingathatatlan gazdasági erőre és a mögötte álló politikai (tömeges, a középosztály által magáévá tett) elszántságra és támogatottságra.
  (a középosztály egyre durvábban folyó megsemmisítéséről, álmainak, vágyaionak, céljainak eltiprásáról most hadd ne írjak, mert túl messzire vezetne.)

  Ha én egy idegen űrlény lennék, és az enne a feladatom, hogy az emberiséget apránként, szépen lassan rávegyem saját önkéntes elpusztítására, akkor pntosan így csinálnám! Ez csak egy észrevétel, semmi több.