• HADOPILUZER
    #116
    Nem ítelem el a tudósokat, főleg nem Euklidészt és Einsteint akik nélkül biztosan nem született meg volna az elképzelésem. Csak a kortárs nagy bummban hívő (igen hívő!) tudósokat ítélem el, mert ezzel tulajdonképpen véget tesznek az Univerzum egyik pontjára (kezdet), és gyakorta szeretik lezárni a másikat is (a nagy reccsel) , és mindezt tudományosnak nevezett cikkekben nagy nyilvánosság előtt, amit egyenesen bűncselekmények , és tömeges népbutításnak tartok. Ezzel én tulajdonképpen nem férek bele az elméletemmel a világképükbe, ők viszont simán beleférnek az én végtelen világképembe, hiszen jó a fantáziám és végtelenből ha mindent nem is de sokat el tudok képzelni (még ilyen ostoba és csökönyös földhöz és "nagy" bummhoz ragadt tudósokat is) , ellentétben velük, akik eleve bekorlátolták önnön mivoltukat egy véges rendszerbe. Amíg ezek a tudósnak látszó tárgyak próbálnak rájönni, és rejtélynek tartják ... a világot, a fekete lyukakat és sötét anyagot, addig én mindezt már régóta tudom. Tehát érdemes hozzám fordulni segítségért, és én kézséggel segítek bármikor ! El is magyarázom még akkor is ha közbe törölgetik a regisztrációmat !

    Kara kán: természtesen nem az állandók dimenzionálásával van a probléma, vagy az értékükkel, hanem hogy a T. tudósok nem képesek megérteni a végtelen természetét, hogy az 1 nem mindenhol 1 , vagy hogy hol van az az 1, hol az a szent és oszthatatlan legkisebb. Megismerkedtetek a dimenziók mivoltával ált. Isk 5. osztályában az oké de sutba lett dobva és a nagy kérdésekre a választ ezek nélkül az alavető dolgok nélkül nem fogod tudni megmagyarázni és megérteni. Tehát az alatt amit mi itt egy kvintoszekundumként élünk meg az alatt az egyik feléd tartó fotonban tízmilliárd földi év játszódik le , a mérete a mi valóságunkban ki sem fejezhető és az ott élő lényeknek sincs tudomása rólunk, csak sejtik, hogy jóval kijjebb tőlük sok nagy bummnyival odébb egy irtózatosan nagy ember felé tartanak, aki az ő téridő síkjukon meredten áll, évmilliárdok óta, még a mi fényünk sem ér oda hozzájuk mert a rólunk lepattanó fotonuniverzumok lassabban mennek és kisebbek hozzájuk képest ezért nem látnak minket, de az ott élő hozzám hasonlóak jól tudják hogy én mindig is ott leszek és ott voltam mielőtt ők már megszülettek. És ezek a makro mikro világ váltások vég nélküliek , tehát eljutni egy másik galaxisba akár a mikroszkópon át is lehet, csak meg kell találni a módját ! Mint ahogy a CERNben is létrehoztak ún. anti anyagot, ami valójában csak egy sok antifotonből kisűrített antiprotondarabka volt aztán csodálkoztak, amikor be is szippantott egy vele egy kaliberű protonnak látszó méretű univerzumhalmaz részecskét, értsd meg a mondanivalóm lényegét ! próbáld meg megérteni hogy mindazokkal a félrevezető kifejezésekkel amelyekre az eddigi modernnek nevezett tudomány épül képtelen vagyok maradéktalanul elmagyarázni, csak képletesen körbeírni tudom , mert téveszmékre és helytelenül megfogalmazott fogalmakra és dogmarendszerekre épül (mint pl. az idő kifejezés) az egész !