Wheeler–Feynman elnyelési elmélet. Igaz vagy hamis?
  • SovereignX
    #97
    Ha abból indulunk ki, hogy valamit valaminek minden képen meg kell előznie akkor azt kapjuk, hogy nincs kezdeti esemény.