Wheeler–Feynman elnyelési elmélet. Igaz vagy hamis?