• narumon
    #381
    "Már a III-IV. századi egyházatyák, így Szent Ágoston is azt vallotta, hogy akár fegyverrel is kényszeríteni lehet az embereket a megtérésre. Az intézményesített inkvizíció létrejöttének oka az elsõ ezredforduló után felerõsödött vallási megújulási mozgalmak voltak."
    "A hatóságok megfogadták a jó tanácsot, hiszen nem karddal végezték ki, hanem elégették õket. Aki részt vett egy ilyen kivégzésen, bizonyította, hogy elkötelezett híve az egyháznak, aki pedig fát hordott a máglyára, háromnapi bûnbocsánatot nyert."

    "Az inkvizíció áldozatainak a száma megközelítheti a tízmilliót, amelybõl a történészek becslései szerint egymillió az olyan nõ, akit boszorkányság vádjával égettek meg. A „Szent Hivatal” levéltárát közel nyolcszázéves titkolózás után 1998-ban nyitották meg – részlegesen – a kutatók elõtt, bár a katolikus cenzúra mai áldozatai továbbra sem férhetnek hozzá az ellenük készült egyházi vádirathoz."