• Shakata
  #363
  találtam egy apróságot ahhoz a kérdéskörhöz, miért nem fogadhatja el egy keresztény a muszlim vallást, és miért tartja hazugságnak. (ez már részletkérdés persze, csak mint érdekességet hozom.)

  „Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban, és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia, [csupán] küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle [kiáradó] szellem. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben, és ne mondjátok azt, hogy: »Három!« Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke? Övé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló!” (4:171)

  Azt mondod Jézust bölcsnek tartják, aki nagy tanító volt. Ezzel csak az a baj, hogy Jézus magát nem bölcsnek tartja, hanem azt mondja magáról: Isten vagyok.
  pl.: "Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." Nagyon sokszor utal erre, mind kontextusában, mind szavaiban ("Én vagyok.") Itt van számomra egy ellentmondás. Ha elfogadjuk amit egyik helyen mond, elutasítjuk amit máshol? Jézus nem hagyott ilyen alternatívát, hogy bölcs tanító. Vagy elmebeteg, aki azt képzeli magáról, hogy Isten, vagy tényleg az, aminek mondja magát. Vagy egy olyan bölcs tanító aki közben képtelenségeket állít magáról? Dehát akkor hogy vehetnénk komolyan ha nem volt teljesen normális?!
  Innentől kezdve viszont a Korán igazságtartalma csorbul, úgy vélem. Felhasznál egy személyt, miközben nem vesz arról tudomást, hogy ez a bizonyos személy miket mondott?