• Garrett27
    #8
    Tökmindegy. Ha nevedet (+cím) megtalálod a tudakozóban, akkor valahol már aláírtál egy nyilatkozatot (apró betűs rész, stb). Ha ez nincs így, akkor jogodban áll felszólítani az adott céget, hogy tegye helyre, amit ez esetben jogosulatlanul tett meg...