• Frayer
    #4
    Ez a kísérlet nagyon jól használható azoknak az elméleteknek az igazolásához amik előrevetítik az ilyen erők működését.
    Tehát amiről szó is volt, egyes elméletek előrevetítik a háromszög formát, tehát, e szerint már, ezek az elméletek közelebb állnak a valósághoz, azoknál amelyeknél még nincs valós kísérleti igazolás.
    Párhuzamot lehet vonni a víz felületi feszültsége és az atomokat összetartó nukleáris mag közeli erők és a fekete lyukak szingularítása között. Elég ha van hasonlóság és már nem hiábavalóak az adatok.