• Balage80
    #2
    Semennyit. Teljesen igaza van a bíróságnak. Ez a közbeszerzésben így müxik. Azzal, hogy a kiírásban odaírták, hogy "vagy vele egyenértékű" nem zárta ki az open source-ot, mivel a tenderben csak le kell nyilatkozni, hogy a megajánlott termék vele egyenértékű.