• Kaoszapetik
    #161
    "A probléma inkább az, hogy vallás miatt meghalt emberek számának 0 azaz NULLÁNAK kellene lennie. Ha ennél több akkor nyilvánvalóan maga a vallás [aki ebben az esetben még sajnos buzdította is a gyilkosságra a híveit] is hibás."

    A Róm. Kat. Egyház olyan kijelentésekre épül, amelyek kimondják ezeknek a cselekedeteknek a 'szükségességét'. Vagyis mintegy igazolja az erkölcsi világképének helyességét. Értsd jól: csak Jézus volt teljesen bűn nélkül, ő tartotta be maradéktalanul az erkölcsi szabályokat; mindenki más képtelen rá, de ez nem jelenti a szabályok hibás voltát.
    Fontos: a dogmákat értem az erkölcsi világkép alatt, és minden attól különböző egyházi megnyilatkozás tévedhet (és itt kell a józan paraszti ész is). Ezt az egyik dogma ki is jelenti! Szóval, a pápai buzdítás messze áll az 'ex cathedra' kijelentéstől - erről persze a 'hívők' megfeledkeznek, de ez más téma.