• ozric
  #1
  Azért jóval többről volt szó a perek során, mint elsőre látszik. A Microsoft - többek között - azért sem akarta elérhetővé tenni a kommunikációs protokollokat, mert állítása szerint több részét szabadalmaztatta és mint a szabadalmak tulajdonosa joga van visszatartani az információkat. Ez igaz az USA területén, de az EU egyetlen országában sem lehet "szoftverszabadalmat" (számítógép által megvalósított találmányt) bejegyezni és - bíróság útján - érvényesíteni bármilyen kapcsolatos jogot. Viszont az ügyvédek próbálkoztak azzal, hogy a WTO TRIPS és hasonló nemzetközi egyezményekre hivatozva megpróbálják kiterjeszteni (kikényszeríteni) az USA PTO által bejegyzett szabadalmak érvényességét az EU területére. Többek között ezért is volt olyan nagy csata, az előtérben folyt az MS kontra EU, a háttérben meg az USA "szoftverszabadalom" kontra hatályos EU jogszabályok.

  "A jelen ügyben, feltételezve, hogy a kommunikációs protokollok specifikációi – ha azokat írásba foglalták – szerzői jogi védelem alá tartoznak, ha a Microsoftot arra kötelezik, hogy e specifikációkat bocsássa a versenytársak rendelkezésére, az sérti a szerző kizárólagos jogait. Ugyanígy feltételezve, hogy bizonyos protokollok szabadalmi jogvédelem alatt állnak, és használatuk elengedhetetlen a Határozat 5. cikkében említett vállalkozások számára, az a tény, hogy a Microsoft nem használhatja a szabadalmakat szabad belátása szerint, sérti a feltalálót illető előjogokat."

  "2004. szeptember 13‑i észrevételeiben a Bizottság hozzátette, hogy a Microsoft 2004. augusztus 19‑i észrevételeiben a keresetre való újabb utalások, különösen a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO) a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményére (a továbbiakban: a TRIPS-egyezmény) való utalás – csakúgy, mint a korábbi utalások – elfogadhatatlanok. Az, hogy a kereset megfelelő részeit mellékletként (T.9. sz. melléklet) az észrevételekhez csatolják, nem jelenti azt, hogy az ideiglenes intézkedés iránti kérelem önmagában elégséges."

  Forrás: Hivatalos elsőfokú ítélet (2004)

  Természetesen a Microsoft sokat vesztett ezzel az ítélettel, de így egy hatalmas jogi horror sorozat bukott meg, hogy nem lehet érvényt szerezni az USA PTO szabadalmainak. Így nem lehet olyan könnyen levadászni (letarolni) a "szoftverszabadalmakkal" az EU IT ágazatot.