• amaylight
    #48
    Az itt folyó nyelvészeti vitához csak annyit fűznék hozzá, hogy több esetben a szótő hasonul, nem a toldalék. Két példa: ebben = ez-ben, itt az "ez" hasonul. Vagy pl. attól = az-tól, itt is a szótő hasonul.

    üdv,

    amay_light