• AranyKéz
  #41
  "A magyar helyesírás szabályai", tizedik kiadás: 'avval v. azzal', 'azzal v. avval'


  "Helyesírási tanácsadó szótár", kilencedik változatlan kiadás: '*avval v. *azzal', '*azzal v. *avval'


  "A magyar helyesírás szabályai", tizenegyedik kiadás, "Toldalékolásbeli kettősségek", 45. :

  << 45. Mind az igék, mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok, amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. Írásban is helyes tehát mindkét forma. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők:
  [...] ezzel – evvel, azzal – avval; [...]

  Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek. A hallgatódzik és hallgatózik, az evvel és ezzel stb. között nemigen van különbség. Viszont az írj, moss, add, hidd stb. nyomatékosabb felszólítás, [...] >>