• Ronny
    #149
    ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy aki mást tesz mint amit "prédikál" azt legjobb esetben is hipoktratának nevezzük. A mai érzelmezések pedig homlokegyenest ellentétben állnak Jefferson tetteivel. Ő az európaiaknak "csinálta" azt az országot, feléjük érzett lojalitást és az ő érdekeiket képviselte. Az más kérdés, hogy morálisan tarthatlan volt az az állapot és ezt ő is látta.