• babajaga
    #100
    "ott volt a papság, a tudás letéteményese "

    Micsoda? A boszorkányégető inkvízició a butaság emberi szemétség korlátoltság csúcsa? A szellem kerékkötője?(Galilei)